danelczyk.eu

w y c e n a    m a j ą t k u    i    b i z n e s u .

Potrzebujesz fachowego doradcy? Jesteś rozczarowany działaniami w swojej sprawie?
Chcesz drugiej, alternatywnej opinii lub wyceny?
Wierzę, że są powody, aby przyjść do mnie.

Dane kontaktowe

  • tel. 601-338-246
  • Warszawa 02-796
  • Zaruby 9/50